Stofnefnahagsreikningur Landsbanka Íslands birtur

16. desember 2009

Samið hefur verið um að Landsbankinn (NBI hf.) gefi út 247 milljarða króna** skuldabréf til Landsbanka Íslands hf. Skuldabréfið er í erlendum gjaldmiðlum til 10 ára og, af því verða aðeins greiddir vextir fyrstu fimm árin. Með þessu er Landsbankanum tryggð erlend fjármögnun sem miklu mun skipta fyrir íslenskt efnahagslíf. Þá er gert ráð fyrir að gefin verði út hlutabréf til gamla bankans að fjárhæð 28 milljarðar króna sem svarar til 20% heildarhlutafjár Landsbankans.

Heildarfjárhæð skuldabréfsins og hlutabréfanna samsvarar mati Landsbankans á yfirteknum eignum umfram skuldir, en er lágmarksverðmæti eignanna að mati skilanefndar og ráðgjafa hennar. Fari svo að verðmæti yfirfærðra eigna reynist meira en mat Landsbankans gerir ráð fyrir mun bankinn gefa út viðbótarskuldabréf til þrotabús Landsbanka Íslands hf. sem gæti numið allt að 92 milljörðum króna, en þess í stað fengi ríkissjóður áðurnefnd hlutabréf að fjárhæð 28 milljarðar til baka. Óháður aðili mun annast lokamat á verðmæti eignanna í árslok 2012.

Eignir og skuldir

Stofnefnahagsreikningur Landsbankans er stærsti efnahagsreikningur þeirra þriggja banka sem endurreistir hafa verið. Heildareignir eru 944 milljarðar króna, þar af nema útlán til viðskiptavina bankans um 608 milljörðum króna, eiginfjárframlag íslenska ríkisins er 122 milljarðar, lausafé 39 milljarðar, hlutabréfaeign 30 milljarðar og skuldabréfaeign 24 milljarðar.

Útlánasafnið

Góð dreifing er á útlánasafni bankans, um 78% þeirra eru til fyrirtækja en um 22% til einstaklinga. Um 26% útlána eru til sjávarútvegsfyrirtækja, um 15% tengjast fasteignaviðskiptum, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Rétt 9,4% lána eru til eignarhaldsfélaga og rúmlega 26% lána eru til annarra atvinnugreina.

Skuldir

Innlán viðskiptavina nema í stofnefnahagnum um 462 milljörðum króna. Innlán fjármálastofnana eru um 85 milljarðar króna og þá nemur upphæð skuldabréfs vegna yfirtöku lána úr þrotabúi Landsbanka Íslands hf. um 247 milljörðum króna.

Ásmundur Stefánsson bankastjóri segir:

"Landsbankinn verður í lykilhlutverki í endurreisn íslensks atvinnulífs næstu árin enda er hann stærsta fjármálastofnun landsins. Markaðshlutdeild bankans meðal fyrirtækja er um 40% og ríflega 27% meðal einstaklinga. Eignarhald hans er skýrt og erindi hans sömuleiðis. Erlend fjármögnun er tryggð með skuldabréfinu sem Landsbankinn gefur út til Landsbanka Íslands hf. Þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur í rekstri Landsbankans og ekki síður fyrir íslenskt atvinnulíf í heild sinni, enda á það ekki kost á annarri erlendri fjármögnun sem stendur.

Landsbankinn byggir á arfleið Landsbanka Íslands hf. Fortíð bankans er engum dulin og þau mistök sem gerð hafa verið á næstliðnum árum hafa reynst samfélaginu öllu og sérstaklega starfsfólki bankans þungur baggi að bera. Þessi sterki hópur býr hinsvegar yfir þekkingu og reynslu sem hann sækir áratugi aftur í tímann og brýnt er að nýta vel þegar horft er fram á veginn."

Stofnefnahagur Landsbankans - skýrsla

Stofnefnahagur Landsbankans - glærukynning

* Allar fjárhæðir eru miðaðar við Stofnefnahagsreikning móðurfélags, dagsettan 8. október 2008. ** Nafnverð skuldabréfsins nemur 260 milljörðum króna, en það færist sem 247 milljarðar króna í reikningum bankans, vegna hagstæðra vaxtakjara.

Fréttatilkynningu Landsbanka Íslands (NBI) má einnig nálgast hér.