Ný lög um neytendalán

01. nóvember 2013

Ný lög um neytendalán tóku gildi í dag og með þeim eykst upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja til lántakenda. Einnig leggja lögin auknar skyldur á herðar lántaka um að veita ítarlegar upplýsingar um fjárhagsstöðu sína þegar sótt er um lánafyrirgreiðslu.

Lögin byggja að hluta á tilskipun Evrópusambandsins sem er ætlað að tryggja samræmt lagaumhverfi á Evrópska efnahagssvæðinu, stuðla að aukinni upplýsingagjöf og auðvelda neytendum samanburð á lánskjörum.

 Helstu atriði laganna eru:

  • Viðskiptavinir þurfa að standast lánshæfismat sem byggir á viðskiptasögu og vanskilaupplýsingum ef lán er veitt undir 2 milljónum kr. fyrir einstaklinga eða 4 milljónum kr. fyrir hjón eða sambúðafólk.
  • Fari lánsfjárhæð yfir ofangreind mörk þurfa viðskiptavinir að standast greiðslumat sem byggir meðal annars á ítarlegum upplýsingum um fjárhagstöðu.
  • Lántaki hefur rétt á að greiða upp lán að hluta til eða í heild.
  • Lántaki hefur  rétt á að falla frá lánssamningi 14 dögum eftir undirskrift hans gegn því að greiða áfallinn kostnað t.d. vexti og verðbætur.
  • Fjármálafyrirtæki veita staðlaðar upplýsingar sem er ætlað að auðvelda lántaka að bera saman ólík lánstilboð. Einnig fá lántakar upplýsingar um þróun verðlags og ráðstöfun­artekna síðustu 10 ár og dæmi um breytingar á greiðslubyrði lána sem Neytendastofa birtir á vef sínum.
  • Fjármálafyrirtæki þurfa að setja fram árlega hlutfallstölu kostnaðar til að auðvelda lántaka samanburð á mismunandi lánstilboðum.
  • Fjármálafyrirtæki geta ekki krafist hærra uppgreiðslugjalds en 1% af þeirri fjárhæð sem greidd er upp.

 Ákvæði laganna gilda eingöngu um lán sem eru tekin eftir 1. nóvember 2013.

Samtök fjármálafyrirtækja hvetja viðskiptavini aðildarfélaga samtakanna að kynna sér ný lög um neytendalán. Frekari upplýsingar má nálgast meðal annars á bækling sem Neytendastofa gaf út um helstu breytingar laganna.