Afskriftir fasteignalána heimila nema 22 milljörðum

25. nóvember 2010

Bankar og sparisjóðir hafa samtals afskrifað um 22 milljarða króna hjá einstaklingum og fjölskyldum í tengslum við þau úrræði sem skuldugum heimilum standa til boða. Fjármálafyrirtækin hafa kynnt um 20 mismunandi úrræði sem ætlað er að hjálpa almenningi að takast á við greiðsluerfiðleika í kjölfar fjármálahrunsins.

Yfir 5 þúsund einstaklingar hafa nýtt sér úrræði banka og sparisjóða sem snúa að lækkun höfuðstóls á fasteignaveðlánum. Þessu til viðbótar eru 44 þúsund fasteignaveðlán, eða um 51% allra slíkra lána einstaklinga á Íslandi í greiðslujöfnun, sem var opinbert úrræði og stóð öllum til boða.

Yfir 1700 einstaklingar hafa nýtt sér það úrræði sem felur í sér að erlendu láni er breytt yfir í verðtryggt eða óverðtryggt lán í krónum og með því móti er höfuðstóll lánsins lækkaður um 25% að meðaltali.

Samtals hafa 9,7 milljarðar króna verið afskrifaðir af fasteignaveðlánum einstaklinga með þessum hætti.

Yfir 1300 einstaklingar hafa nýtt sér höfuðstólsleiðréttingu á íslenskum fasteignaveðlánum og nemur heildarafskriftin 2,2 milljörðum króna.

Ríflega 1600 einstaklingar hafa nýtt sér hina svokölluðu 110% leið sem hefur leitt til afskrifta upp á um 8 milljarða króna.

Alls hafa 140 einstaklingar farið í gegnum sértæka skuldaaðlögun og nema afskriftir hjá þeim rúmum milljarði króna.

Hátt í 300 mál hafa verið afgreidd í greiðsluaðlögun og er áætluð afskrift lána a.m.k. 1,1 milljarður króna.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp um endurútreikning erlendra fasteignaveðlána og breytingu þeirra í íslensk lán til samræmis við dóma Hæstaréttar. Ljóst er að verði það frumvarp að lögum mun það leiða til enn frekari afskrifta á höfuðstól fasteignaveðlána.

"Þessar tölur sýna að það hefur verið mikill vilji hjá bönkum og sparisjóðum að aðstoða viðskiptavini í greiðsluerfiðleikum. Fjármálafyrirtækin hafa sýnt eins mikinn sveigjanleika og kostur er í þeim samskiptum. Hins vegar er ljóst að þegar kemur að því að semja um skuldir einstaklinga, þá strandar sjaldnast á bankakerfinu. Þröskuldarnir virðast miklu fremur liggja hjá opinberum aðilum, " segir Guðjón Rúnarsson framkvæmdastjóri SFF.