Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006-2009

21. maí 2010

Afkoma skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009

Milljónir króna         2006           2007          2008          2009

Eigin iðgjöld ársins    22.593       28.212       32.049       35.563

Eigin tjón ársins        -21.583      -25.467      -29.588     -30.623

Fjárfestingartekjur       5.411           5.550         5.543         4.910

Rekstrarkostnaður     -5.299         -5.728        -6.623        -7.058

Aðrir liðir nettó                -292            -365           -310            -329

Hagnaður eða tap          830          2.202         1.071          2.463

 

Afkoma líftryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009

Milljónir króna                     2006          2007          2008          2009

Eigin iðgjöld ársins           1.525         1.924         2.417         2.591

Eigin tjón ársins                  -403           -750           -715           -852

Fjárfestingartekjur                984             597            391            607

Rekstrarkostnaður              -685           -852           -756           -734

Aðrir liðir nettó                      -173               55            167                 0

Hagnaður eða tap             1.248            974         1.504         1.613

 

Afkoma líf- og skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009

Milljónir króna                    2006          2007           2008          2009

Eigin iðgjöld ársins        24.118       30.136       34.466       38.154

Eigin tjón ársins             -21.986     -26.217      -30.303     -31.475

Fjárfestingartekjur             6.395         6.147          5.934        5.518

Rekstrarkostnaður           -5.984       -6.579         -7.379       -7.792

Aðrir liðir nettó                      -465           -310            -143          -329

Hagnaður eða tap             2.078         3.177          2.575        4.076

 

Nánari sundurliðun á heildarafkomu vátryggingagreina af innlendri starfsemi 2006-2009 má finna í eftirfarandi excel skjölum:

Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006

Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2007

Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2008

Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2009